Lokale sponsorater

Lokale sponsoraterLokal Web har fokus på at styrke lokalsamfund i bred forstand. Vi mener, at det er vigtigt at bo et sted, hvor nærhed og lokal sammenhængskraft er til stede. Det er vigtigt for de fleste mennesker, at de lever et sted, hvor der er liv og adgang til de mest almindelige fornødenheder, serviceydelser samt mulighed for at være sammen med andre ligesindede med samme interesser. Det er noget af det, som et velfungerende lokalsamfund kan tilbyde.

Når Lokal Web har etableret en lokal byportal for at understøtte ovenstående i et afgrænset geografisk område, så etablerer vi hurtigst muligt samarbejde med lokale foreninger og klubber om målrettede lokalsponsorater. Det foregår på den måde, at en del af den omsætning, Lokal Web har i området, udloddes til lokale foreninger i form af sponsorater. Sponsoraterne kan være løbende eller til konkrete lokale projekter.

Interesserede foreninger og borgere kan søge sponsoraterne ved kontakte Lokal Web og til gengæld støtte samarbejdet med et banner eller lignende på deres hjemmeside, bandereklamer og annoncer i lokale udgivelser af forskellig art. På denne måde støtter lokale virksomheder samtidig de lokale foreninger, når de får lavet lokale firmahjemmesider af Lokal Web eller annoncerer på den lokale byportal.

Bestil opringning

Ring mig op

S5 Box