Lokale repræsentanterMan kan ikke være lokalt fokuseret uden at være repræsenteret i lokalsamfundet. Lokal Web er i det omfang det er muligt lokalt repræsenteret i form af enten en lokal webmaster, en lokal salgsagent eller begge dele. Dette sikrer, at vore løsninger er målrettet bedst muligt og tager størst muligt hensyn til lokale forhold for så vidt angår målgruppe, konkurrenceforhold og andre tilstedeværende medier.

Lokale repræsentanter er en fordel for de virksomheder, som vælger at få lavet hjemmesider eller annoncere hos Lokal web, fordi vore lokalkendte repræsentanter kan sikre, at lokale forhold tilgodeses bedst muligt i løsningen.

Har du en skribent i maven, eller er du bare meget interesseret i dit lokalsamfund, og har du lyst til at tjene lidt ekstra ved at skrive eller formidle kontakt til lokale virksomheder, som har behov for en god lokal hjemmesideløsning, så kontakt Lokal web for at høre mere om mulighederne i lige præcis dit lokalområde. Måske findes der en lokal byportal i forvejen, og hvis der ikke gør, så kan vi måske etablere en sammen.

S5 Box